Hücresel düzeydek etkleri
Oncotherm hücresel düzeyde seçim yapar. Çok sayıda yapılan hücre kültürü deneyler
Oncothermnn saglıklı hücrelere neredeyse hiç etkilemediğini göstermiştir; yüksek çoğalma
ile benign hücre kültürlerinde çok az etklendigği bulunmuştur. Ancak hücre kültürler 
içindeki malign hücreler Onchotherm tarafından seçici olarak yok edilmiştir.
(Kaynak: Dr. G. Brunner, Klnkum Hornhede, Münster Ünverstesnn Klng, Hypertherm
Sempozyum 2006, Köln). Seçim, malign hücrelerin (bu arada, bu da positron emisyon tomografisi 
ile kanıtlanabilir) özel metabolk özellklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Dogal hücre ölüm sürecini (apoptoz) kolaylaştıran hücre bağlantılarının (E-cadherin ve E-catenin
junksiyonları) yenilenme oluşumunu teşvik etmesi Oncotherminin özellklerinden biridir. Hücre saçılımı
azalır, apoptoz -catennn delokalzasyonu ve tümör supresör proteini p53 aktivasyonu ile başlatılır.