Yutma Fonksiyonunu Geliştirir ve Aspirasyonu Azaltabilir

Bağımsız birçok araştırma PMV kullanıldığında, PMV’nin normal yutma fonksiyonunun tekrar
kazanılmasına yardım ettiği gösterilmiştir. Yutma fonksiyonunun geliştirilmesiyle aspirasyon ve
aspirasyon pnömonisi riski azalır. Yutma fonksiyonu gelişen hastalar oral yoldan beslenebileceklerinden,
bir beslenme tüpüne de gereksinim olmayacaktır.