Akut Solunum Yetmezliği için ekstrakorporeal destek

ARDS ve ayrıca MOF ve politravma gibi diğer kritik durumlar için hiperprotektif koşullar altında ventilasyon Nörotravmalı hiperkapnik hastaların tedavisi Akut durum için KOAH tedavisi Pulmoner Transplantasyona Köprü Mekanik ventilasyondan ayırma MOF hastalarında, CRRT işlemi ile birlikte decap® yapılabilme imkanı akciğer-böbrek etkileşimi üzerinde tam bir kontrol sağlar.

Bu durum hastanın pozitif bir sonuç elde etmesi olasılığını arttırır.

decap® devresi

ÖN DILÜSYON DEVRESI

  • plazma sıvısından CO2 ‘yi giderir
  • antikoagulan gereksinimini azaltır
  • Ο2 tarafından kabarcık oluşturulmasını onler
  • dekapneizator etkinliğini arttırır
  • decap® CO2 ‘yi kullanımı kolay ve herhangi bir yan etkisi olmayan ekstrakorporeal mini-invaziv teknikle giderir:
  • çift lümenli kateterle perkütan tek erişim,
  • veno-venöz devre
  • düşük akış sistemi (< 400 ml/dk)
  • hastanın hemodinamik durumuna düşük etki
  • arteriyo-venöz sistemlerin aksine yan etki yok

decap® her akut solunum yetmezliği için geçerli bir ekstrakorporeal desteği temsil eder Klinik çalışmalar ARDS hastalarında decap® tedavisinin etkinliğini

İlgili Dosyalar

Broşür Sunu 1 Sunu 2